Administracja

Jednostki podległe Rektorowi

    Prorektor ds. nauki

   Prorektor ds. sportu

  • biuro prorektora ds. sportu

   Prorektor ds. dydaktyki i studentów

   Dziekan Fizjoterapii

  • Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  • Prodziekan ds. studentów

    Dziekan WF

  • Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
  • Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
  • Prodziekan ds. studenckich
  • Prodziekan ds. nauki
  • Samodzielne stanowiska administracyjne w katedrach i jednostkach równorzędnych

    Dziekan WZSiT

  • Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
  • Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

  

Jednostki podległe Kanclerzowi