Kierunki studiów

      REKRUTACJA na studia stacjonarne i niestacjonarne 2015/2016

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII  kierunek fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: wychowanie fizyczne studia pierwszego i drugiego stopnia, turystyka i rekreacja studia pierwszego i drugiego stopnia, bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwszego stopnia oraz aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym studia pierwszego stopnia - nowy kierunek od 2015/2016

Stacjonarne studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ kierunek zarządzanie studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA - oferta edukacyjna 2015/2016   studia podyplomowe i kursy dokształcające