Kierunki studiów

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

Kierunek fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach:

  • wychowanie fizyczne studia pierwszego i drugiego stopnia
  • turystyka i rekreacja studia pierwszego i drugiego stopnia
  • bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwszego stopnia
  • aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym studia pierwszego stopnia - nowy kierunek od 2015/2016

Stacjonarne studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

Kierunek zarządzanie studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia