Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
40-065 Katowice ul.Mikołowska 72A
tel. centrala +48 32 207 51 10
rektorat@awf.katowice.pl

 

Wybrane ważniejsze telefony

 

Nazwa

Telefon

Fax

Budynek Główny A, ul. Mikołowska 72a

322075110

 

Budynek B, ul. Mikołowska 72a

322075300  

Budynek C ul. Raciborska 1

322075500

 

Rektorat

322075152

322075200

Kanclerz

322075116

322516868

Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów

322075346,

322075138

322075345

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - kierownik

322075343

322075345

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - sekretariat , rekrutacja

322075346

322075345

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - rozkłady zajęć studia stacjonarne

322075355

322075345

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - rozkłady zajęć studia niestacjonarne

322075111

322075345

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - pomoc materialna i odpłatności za studia

322075443

322075345

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - rekrutacja

322075121,

322075357

322075345

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego - studia doktoranckie, sekretariat

322075127

322075339

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego – studia I stopnia

322075143

322075262

 

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego – studia II stopnia

322075131

 

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego – stypendia

322075256

 

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego – praktyki studenckie

322075356

 

Dziekanat Wydziału Fizjoterapii - praktyki studenckie, studia II stopnia

322075351

322075354

Dziekanat Wydziału Fizjoterapii - studia stacjonarne I stopnia, studia II stopnia

322075165

322075354

Dziekanat Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką - kierunek Zarządzanie studia I stopnia

322075155 322075270

Dziekanat Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką - kierunek Turystyka i Rekreacja studia I stopnia

322075224

322075270

Dziekanat Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką - kierunek Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja studia II stopnia

322075249 322075270

Dział Aparatury Informatycznej i Naukowo - Badawczej

322075330,

322075365

 

Dział Administracyjno - Techniczny

322075132

322075140

 

Hala sportowa z basenem

322075210

 

Stadion

322075370,
322075380

322075372

Zamówienia publicze / BHP

322075183

 

Fundacja AWF

322075284

 

Dom Studenta i Hotel

322075400

322515401

Biblioteka

322075179

 

Stołówka

322075411