Rok 2017

LP Nazwa  Plik PDF Termin rozstrzygnięcia
6 Starszy wykładowca w Katedrze Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego 20.02.2017r.
5

Adiunkt w Katedrze Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego

20.02.2017r.
4. Wykładowca w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu Wychowania Fizycznego na Wydziale Wychowania Fizycznego 17.02.2017r.
3. Starszy Wykładowca w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Sportów Zimowych Katedry Sportów Indywidualnych na Wydziale Wychowania Fizycznego 17.02.2017r.
2. Asystent w Katedrze Katedrze Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego  na Wydziale Wychowania Fizycznego 17.02.2017r.
1. Asystent w Katedrze Katedrze Sportów Indywidualnych  na Wydziale Wychowania Fizycznego
17.02.2017r.