Kierunek TiR

Uchwała w sprawie zasad i trybu dyplomowania na studiach licencjackich i magisterskich

na Wydziale Wychowania Fizycznego. (pobierz)


Egzaminn licencjacki

UWAGA STUDENCI STUDIÓW I STOPNIA

TURYSTYKA I REKREACJA
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE!!

 

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie semestru (wszystkie wpisy w systemie USOS) i złożenie pracy do dziekanatu.

 

Tematyka prac licencjackich  (pobierz)

Informacja dla studentów (pobierz)

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (pobierz)

Fiszka bibliograficzna (pobierz)

Karta obiegowa (pobierz)

Zgoda na monitorowanie absolwenta (pobierz)

Zagadnienia egzaminu licencjackiego dla kierunku Turystyka i Rekreacja (pobierz)
 
 

Tematyka prac magisterskich (lista promotorów)

do realizacji w roku akademickim 2016/2017 na kierunku turystyka i rekreacja studia 2 stopnia (plik)

 

UWAGA STUDENCI

studiów  II stopnia kierunek turystyka i rekreacja

 

Informacja dla studentów (pobierz)

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (pobierz)

Fiszka bibliograficzna (pobierz)

Karta obiegowa (pobierz)

Zgoda na monitorowanie absolwenta (pobierz)

Podanie o wydanie dyplomu w j.obcym (pobierz)