Kierunek WF


Zagadnienia egzaminu licencjackiego - kierunek wychowanie fizyczne:

Grupa problemowa – Dydaktyka zajęć wychowania fizycznego (pobierz)

Grupa problemowa – Wieloaspektowe reakcje organizmu na wysiłek fizyczny u dzieci i młodzieży (pobierz)


Tematyka prac licencjackich - kierunek wychowanie fizyczne

Katedra Sportów Indywidualnych

Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego

Katedra Motoryczności Człowieka

Katedra Nauk Fizjologiczno Medycznych

Katedra Teorii i Praktyki Sportu

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Katedra Humanistyznych Podstaw Kultury Fizycznej

Samodzielny Zakład Terenowych Form Aktywności Ruchowej


UWAGA STUDENCI studiów  II stopnia kierunek wychowanie fizyczne

dotyczy pisania prac dyplomowych magisterskich  więcej


Fiszka bibliograficzna pobierz

Zgoda na monitorowanie absolwenta pobierz

Karta obiegowa studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne (pobierz)

UWAGA STUDENCI Z IPPS/ IPSPN

STUDENCI,  którzy  chcieli by się obronić w terminach wyznaczonych przez dziekana w miesiącu lipcu 2016 są zobowiązani do złożenia pracy magisterskiej wraz z dokumentami do 30 czerwca 2016

Wszystkie pozostałe informacje dotyczące pracy w apd i dokumentów do złożenia dostępne są na stronie wydziału WF w menu dyplomowanie – kierunek WF

Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich semestrów oraz złożenie wszystkich brakujących kart zaliczeniowych


UWAGA STUDENCI studiów I stopnia kierunek wychowanie fizyczne

Przed egzaminem licencjackim student zobowiązany jest obowiązkowo złożyć (pobierz)

Fiszka bibliograficzna (pobierz)

Karta obiegowa studia I stopnia kierunek wychowanie fizyczne (pobierz)

Zgoda na monitorowanie absolwenta (pobierz)