Rekrutacja

 

REKRUTACJA 2016/2017

Wyniki rekrutacji (limit miejsc 36):

1 Pietrzak Michał 50
2 Winnicki Paweł 44,8
3 Kot Klaudia 40,6
4 Filip Aleksandra 37,4
5 Chwałowska Ewa 36
6 Strońska Katarzyna 35,6
7 Wolowski Łukasz 32,4
8 Ostrowska Agnieszka 32,2
9 Dębski Przemysław 31,6
10 Ficek Natalia 31,2
11 Łakomy Olga 30
12 Furmańczyk Agnieszka 29
13 Starzak Joanna 28,8
14 Tobor Michał 27,8
15 Brzozowska Dominika 26,6
16 Bojacz Paulina 26,6
17 Mikołajska Zofia 26,4
18 Markowska Natalia 25,6
19 Jakubik Katarzyna 24,4
20 Wodo Ewelina 23,6
21 Daros Karolina 22,4
22 Lysko Filip 21,8
23 Zajdlicz Justyna 21,8
24 Kozlov Vladyslav 19,6
25 Witkowski Miłosz 19,6
26 Klimontowicz Marta 19,2
27 Płoszczyca Kamila 19,2
28 Sarnowska Anna 19
29 Gozdowski Paweł 18,6
30 Sikora Damian 18
31 Kandzia Klaudia 17,8
32 Gawełczyk Mateusz 17,6
33 Majcher Paula 17,2
34 Żak Marcin 17
35 Kasprzyk Zuzanna 16,6
36 Kmiecik Agnieszka 16,2
37 Szyja Rafał 15
38 Krawczyk Magdalena 14
39 Pawlik Katarzyna 13,4
40 Niekłań Patryk 13
41 Koćma Karolina 11,8
42 Smołka Przemysław 11,4
43 Masiarek Małgorzata 10,6
44 Konior Magdalena 10,2
45 Pielka Norbert 9,8
46 Kopeć Dorota 6,2
47 Tajchman Marcin -
48 Tomczak Piotr -

Dokumenty będą przyjmowane w pokoju nr 8 w budynku A od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00.

Informacja dla kandydatów na studia doktoranckie o zainteresowaniach potencjalnych opiekunów prac doktorskich - (pobierz)

Terminy rekrutacji - Zarządzenie nr 15/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie terminów składania dokumentów oraz terminów poszczególnych etapów prac komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pobierz)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na studia doktoranckie - Zarządzenie nr 14/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pobierz)

Uchwała Nr AR001- 1 -IV/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, formy tych studiów oraz liczby miejsc na studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017. (pobierz)

 


REKRUTACJA 2015/2016

Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016

Uwaga kandydaci na doktorantów!!!
Termin dodatkowej rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne: 7 – 25 wrzesień 2015 r.
Rozmowa rekrutacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie odbędzie się w dniu 30 września 2015 r. od godziny 10:00 w Sali Senatu w budynku głównym AWF Katowice.
Zasady rekrutacji pozostają bez zmian.

Zarządzenie nr 25 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im.Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 września 2015r. w sprawie terminów składania dokumentów oraz terminów poszczególnych etapów prac komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie w dodatkowym terminie rekrutacji.(pobierz)

Zasady dodatkowej rekrutacji - (pobierz)

Kryteria kwalifikacji - (pobierz)

Podanie o przyjęcie na studia - (pobierz)

Kwestionariusz osobowy aktualny - (pobierz)

Karta informacyjna dla kandydata na studia doktoranckie - (pobierz)

Oświadczenie kierownika katedry - (pobierz)

Oświadczenie opiekuna naukowego - (pobierz)

Terminy rekrutacji - Zarządzenie nr 10/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie terminów składania dokumentów oraz terminów poszczególnych etapów prac komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pobierz)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na studia doktoranckie - Zarządzenie nr 9/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pobierz)

Uchwała Nr AR001-1-IV/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2015/2016 (pobierz)

Uchwała Nr AR001-2-IV/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia liczby miejsc na pierwszym roku studiów i studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016 (pobierz)


REKRUTACJA 2014/2015

Uwaga kandydaci na doktorantów!!!

Termin dodatkowej rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne:  11 – 19 wrzesień 2014 r.

Rozmowa rekrutacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie odbędzie się w dniu
24 września 2014 r.

Zasady rekrutacji pozostają bez zmian.

 

Informacja dla kandydatów na studia doktoranckie o zainteresowaniach

potencjalnych opiekunów prac doktorskich 2014 - (pobierz)

 

Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji - (pobierz)

Kryteria kwalifikacji - (pobierz)

Podanie o przyjęcie na studia - (pobierz)

Kwestionariusz osobowy aktualny - (pobierz)

Karta informacyjna na kandydata na studia doktoranckie - (pobierz)

Oświadczenie kierownika katedry - (pobierz)

Oświadczenie kierownika naukowego - (pobierz)

 

Zarządzenie nr 4/2014

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2014r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pobierz)

 

Zarządzenie nr 3/2014

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2014r.

w sprawie terminów składania dokumentów oraz terminów poszczególnych etapów prac komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pobierz)

 

Uchwała Senatu Nr AR001 – 3 - III/2014

Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2014/2015.  (pobierz)