Studia doktoranckie

UWAGA DOKTORANCI I ROKU 2015/2016

W zwiazku z dokonaniem wyboru zostaną otwarte przedmioty:

 1. Moduł zajęć rozwijających umiejętności dydaktyczne, przygotowujących doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego:
  1. Semestr 3 Ogólna dydaktyka szkoły wyższej
  2. Semestr 4 Metody i formy pracy dydaktycznej w szkole wyższej
 2. Moduł zajęć rozwijających umiejętności zawodowe, przygotowujących doktoranta do pracy badawczej lub badawczo-rozwojowej:
  1. Semestr 4
   1. Monitorowanie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej
   2. Kontrola ruchów i ich nauczanie

 


Informacje na temat IPPSD


Uwaga!

Studenci i doktoranci ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, rektora, specjalnego, zapomogi) proszeni są w trybie pilnym o wpisanie do USOSweb w zakładce moje studia-płatności swojego rachunku bankowego (tego samego, który został wpisany na wniosku).