Ankieta dla studentów AWF Katowice

Drodzy Studenci,

Uczelnia w najbliższym czasie planuje ubiegać się o pozyskanie środków finansowych na uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego ‘Wiedza Edukacja Rozwój’ (POWER 3.5). Projekt pomoże nam podnieść jakość kształcenia oraz umożliwi Państwu odbycie szkoleń, kursów oraz zajęć warsztatowych. Uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach pozwoli Wam na zdobycie dodatkowych, certyfikowanych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy. Zajęcia dostosowane będą do aktualnych potrzeb oraz wymogów pracodawców. Niezwykle istotna jest dla nas Wasza opinia dotycząca potrzeb i oczekiwań.

Poniżej znajduje się link do ankiety - Rozwijanie kompetencji w trakcie studiów. Prosimy o udział w badaniu przez wypełnienie anonimowego kwestionariusza, co zajmie nie dłużej niż 3 minuty.

 https://www.ankieter.awf.katowice.pl/surveys/93/

 

mgr Karol Bar                                                                           dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw.

Koordynator Akademickiego Biura Karier                             Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów

 

Oskar Kozikiewicz