Certyfikat +

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udział w projekcie Certyfikat +, który zapewnia nieodpłatnie: specjalistyczny kurs językowy online, sesję  egzaminacyjną  i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu z j. angielskiego  TOEIC Listening & Reading (A1-C1) albo z j. niemieckiego WiDaF Basic (A1-B1)

lub WiDaF (A2-C2).

Opis projektu:

Głównym zamierzeniem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i/lub awans zawodowy studentów, pracowników Uczelni oraz innych osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na terenie województwa śląskiego poprzez udostępnienie bezpłatnych kursów e-learningowych z języka angielskiego lub niemieckiego kończących się międzynarodowym egzaminem i wydaniem Certyfikatu TOEIC® / WiDaF®  - najbardziej uznanych i popularnych na świecie dokumentów poświadczających znajomość języków obcych w środowisku pracy.

Grupę docelową projektu stanowią:

osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kwalifikacje za pomocą szkoleń zawodowych, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego (w rozumieniu K.C.),  z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli przedsiębiorstw pełniących funkcje kierownicze, wspólników w tym partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwach i czerpiących z niego korzyści finansowe.

Terminy i etapy realizacji projektu w Roku Akademickim 2016/2017:

 1. marzec/kwiecień 2017- promocja projektu i rekrutacja,
 2. kwiecień-maj 2017- samodzielna realizacja przez Uczestników 60-godzinnego kursu językowego online,
 3. maj/czerwiec 2017- organizacja sesji certyfikujących,
 4. lipiec 2017- przesłanie certyfikatów.

ZGŁOSZENIA 

prosimy wysyłać na adres: b.brachaczek@onet.eu  podając:

 1. imię i nazwisko
 2. e-mail
 3. nr  tel.
 4. Wybrany certyfikat  — j. angielski: TOEIC Listening & Reading (A1-C1), j. niemiecki: WiDaF BASIC (A1-B1) lub WiDaF (A2-C2).

Zapraszamy na spotkanie celem podpisania dokumentów udziału w projekcie.

Konieczny jest osobisty udział. Oryginały umów zawierają indywidualny login i hasło dostępu do platformy.

Terminy spotkań:

03.04.2017 r.  (poniedziałek) AWF Katowice, Budynek C, ul. Raciborska 1, sala 102, godz. 17.30-19.00.

05.04.2017 r. (środa) AWF Katowice, Budynek C, ul. Raciborska 1,  sala 103, godz. 15:30-17.00.

Warunki udziału zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Certyfikat+:

 1. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają zgłoszenia  osobiście lub drogą mailową: b.brachaczek@onet.eu  (podając:  imię i nazwisko, e-mail, nr tel. i rodzaj certyfikatu -j. niemiecki WiDaF Basic (A1-B1),  WiDaF (A2-C2) lub TOEIC Listening & Reading (A1-C1).
 2. Kandydaci wypełnią  dokumentację rekrutacyjną.
 3. Koordynator projektu dokonuje weryfikacji formularzy zgłoszeniowych. Wymagana liczebność tworzonej grupy językowej – 50 osób.
 4. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, Kandydaci podpisują umowę uczestnictwa w projekcie, zobowiązującą do nauki poprzez platformę e-learningową oraz regulującą inne prawa i obowiązki Uczestnika/-czki projektu.
 5. W kształceniu zdalnym, warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zalogowanie się na platformę w ciągu 7 dni od podpisania umowy oraz regularne z niej korzystanie.
 6. Każdy uczestnik wybiera jeden z ośmiu obszarów zawodowych: administracyjno-usługowy (A), budowlany (B), elektryczno-elektroniczny (E), mechaniczny górniczo-hutniczy (M), rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R), turystyczno-gastronomiczny (T), medyczno-społeczny (Z) i artystyczny (S). Zasoby wiedzy na platformie e-learningowej umożliwiają naukę słownictwa ww. obszarach.
 7. Uczestnik po zakończeniu kursu e-learningowego (rekomendowana liczba godzin- 60, czas realizacji ok. 2 miesiące) jest zobowiązany do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu ETS sprawdzającego umiejętności językowe w środowisku pracy.
 8. Po uzyskaniu wyników sesji Certyfikaty zostaną dostarczone Uczestnikom drogą pocztową.

W przypadku pytań, informacji udziela mgr Beata Brachaczek-Świerkot b.brachaczek@onet.eu, tel. 602 892 648

administrator