Godziny Rektorskie 3-5 stycznia 2018r.

Studenci rozpoczynają zajęcia dydaktyczne po przerwie świątecznej od 8 stycznia 2018 r. – w dniach od 3-5 stycznia 2018 r. JM Rektor AWF Katowice ogłasza dni wolne od zajęć dydaktycznych.

administrator