Godziny rektorskie 31 maja i 9-10 czerwca 2017r.

W związku z organizacją Gali Środowiska Akademickiego „Kukucjusze 2017” JM Rektor odwołuje zajęcia w Auli im. Lechosław Deca w dniu 31 maja 2017r. od godz. 13.00., jednocześnie od godz. 16.00 ogłasza godziny rektorskie.


W związku z II Ogólnopolską Konferencją Naukową „Osoby z niepełnosprawnością w sporcie – teoria i praktyka” odwołuję zajęcia:
Sala 304 w budynku Nowej Hali– 9 i 10 czerwca 2017r. – cały dzień
Sala do gier w budynku Nowej Hali – 9 czerwca 2017r. – 11.00. – 13.00
Aula im. Lechosława Deca – 9 czerwca 2017 cały dzień.
Rektor
prof. dr hab. Adam Zając

administrator