Info dla studentów st. niestacjonarnych

INFORMACJA
Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych w dniu 7 stycznia 2018r. (niedziela) odbywają się wg planów studiów.

administrator