Konferencja "Rehabilitation in XXI century – Aging and Life Course"

Konferencja pod tytułem: "Rehabilitation in XXI century – Aging and Life Course" odbędzie się w dn. 6 – 7 października 2017 r. odbędzie się w Sanatorium Uzdrowiskowym „Równica” w Ustroniu.
Wiodące tematy konferencji to:

  • Rehabilitation of the aging/Rehabilitation in elderly
  • Neuro Rehabilitation
  • Disability and Rehabilitation
  • Health Activity

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. med. Przemysław Jałowiecki oraz JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach Prof. dr hab. Adam Zając. Organizacja Konferencji odbędzie się wspólnie z  International Biophilia Rehabilitation Academy w Sanatorium Uzdrowiskowym „Równica” w Ustroniu. Zarząd Sanatorium Uzdrowiskowego „Równica” w Ustroniu podjął się obowiązków zorganizowania Konferencji. Jej zasięg będzie międzynarodowy. Planowany jest udział około 200 uczestników w Konferencji a udział zaproszonych prelegentów zapewni wysoki poziom naukowy Konferencji.
Pracami Komitetu Naukowego będzie kierował dr hab. med. Jacek Durmała, Kierownik Kliniki Rehabilitacji SUM w Katowicach.
Bardzo dziękuję za ewentualne przyjęcie zaproszenia i udział w Konferencji, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konfencji www.ibrc2017.pl
Z poważaniem, Aleksandra Żebrowska

administrator