Legia Akademicka

Zobacz spot reklamowy Legia Akademicka

W dniu 29.01.18r. rozpoczynamy proces ochotniczego szkolenia podstawowego „Legia Akademicka” trwającego 30 godzin lekcyjnych, zgodnie z planem przesłanym do zainteresowanych.
Przed jego rozpoczęciem zapraszamy wszystkich studentów Akademii Wychowania Fizycznego oraz osoby biorące udział w programie Legia Akademicka na spotkanie (29. 01. 2018 o godz. 12 00 w Auli im. Lechosława Deca Budynek Główny, parter).
Wszyscy zainteresowani i czytający tę informację dowiedzą się między innymi o kryteriach, doborze oraz warunkach zatrudnienia po ukończeniu studiów. Wiedzę tą otrzymają od kompetentnych przedstawicieli między innymi: Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Dowództwa Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, Policji, Straży Pożarnej i innych osób reprezentujących organa i instytucje administracji państwowej.
Po spotkaniu będzie czas na indywidualne pytania osób zainteresowanych szczegółami.


Szanowni Państwo,
W związku z przystąpieniem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach do programu ochotniczych szkoleń wojskowych "Legia Akademicka", organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uprzejmie informuję, iż stowarzyszenie Legia Akademicka oraz stowarzyszenie Obrona Narodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej prowadzą na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej kampanię informacyjną skierowaną do studentów zainteresowanych Programem.
Termin spotkania: 13.12.2017r.

  • 9.30. - spotkanie przedstawicieli MON z Władzami Uczelni – Biuro Rektora
  • 10.00 - prelekcja dla studentów AWF Katowice i studentów z innych uczelni, którzy chcą wziąć udział w programie Legia Akademicka – Aula im. Lechosława Deca (Budynek Główny, parter)
  • 10.00. – 14.00 – stoiska wystawowe – teren AWF Katowice
  • 11.00. – brefing prasowy – Sala Senatu (Budynek Główny, I piętro)

Rektor
Prof. dr hab. Adam Zając

administrator