NOWY KIERUNEK SPORT

Główną intencją kształcenia na kierunku sport jest przygotowanie absolwenta do pełnienia roli społecznej trenera oraz nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa sportowego w instytucjach publicznych i prywatnych o charakterze sportowym.

W bieżącym roku akademickim rekrutacja odbywa się na specjalność „trener przygotowania motorycznego”.

Absolwent specjalności „trener przygotowania motorycznego” zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przydatne w pracy w charakterze trenera przygotowania motorycznego w sporcie dzieci i młodzieży oraz na różnych poziomach współzawodnictwa sportowego.

Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu licencjata.

Dodatkowo kształcenie na kierunku sport spełnia wymagania określone w regulacjach prawnych dotyczących standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

administrator