Terapia dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Drodzy Studenci studiujący w Katowicach!

Zapraszam każdego, kto odkrywa w sobie potrzebę poukładania siebie, a zwłaszcza swojej przeszłości związanej z własną rodziną, do uczestnictwa w bezpłatnej  terapii dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

szczegóły na stronie www.rozwinacskrzydla.pl

ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Department of Public Management and Social Sciences
University of Economics in Katowice

administrator