Uroczysta 48 Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18

W dniu 20 października 2017 w Auli im. Lechosława Deca odbyła się 48 Inauguracja Roku Akademickiego, a udział w niej wzięło wielu znamienitych gości. Po ich powitaniu JM Rektor prof. dr hab. Adam Zając przedstawił osiągnięcia Akademii w ostatnim roku działalności. Zwrócił uwagę na ogłoszone kilka dni wcześniej wyniki parametryzacji uczelni, w których AWF Katowice uzyskała ocenę A na wydziale WF i B na wydziale Fizjoterapii. Rektor przedstawił tegoroczne medalowe osiągnięcia studentów, zawodników i trenerów na wszystkich poziomach rywalizacji sportowej. Po wystąpieniu prof. Adama Zająca głos zabrał przybyły na uroczystość Minister Sportu i Turystyki Pan Witold Bańka. W swoim wystąpieniu docenił osiągnięcia Uczelni na wszystkich obszarach działania: w sporcie, w nauce i kształceniu kadr.

Następnie zabrała głos Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu VIII Kadencji. Kolejnym gościem była Pani Anna Budzanowska Dyrektor Generalna w Ministerstwie Nauki I Szkolnictwa Wyższego, która w imieniu Ministra Jarosława Gowina zaprezentowała plany ministerstwa na kolejne lata działalności w obliczu nowej ustawy. Po wystąpieniu Pani minister do zgromadzonych bardzo dużo ciepłych słów powiedział Pan Waldemar Bojarun reprezentujący  Prezydenta Katowic Pana dr Marcina Krupę, natomiast list intencyjny w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługi odczytał Pan Paweł Rassek - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki I Sportu Urzędu Marszałkowskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było wyróżnienie zawodników reprezentujących Uczelnię i Klub Sportowy AZS-AWF Katowice na największych imprezach sportowych. Pan Minister Witold Bańka wspólnie z prof. Adamem Zającem przekazali okolicznościowe statuetki i kwiaty lekkoatletkom: Justynie Święty, Ewie Swobodzie oraz kajakarkom: Justynie Iskrzyckiej i Paulinie Paszek. Pan Prezydent Waldemar Bojarun przekazał nieodebrane nagrody dla najlepszych sportowców Katowic - Justynie Święty oraz Tomaszowi Polewce. Kolejne wyróżnienia trafiły do rąk najlepszych trenerów za pośrednictwem Pana Jana Widery Podsekretarza Stanu i Rektora AWF. Nagrodzeni zostali: Iwona Krupa, Piotr Pisula oraz Aleksander Matusiński.

Kulminacyjnym punktem inauguracji był akt immatrykulacji. Uroczyste ślubowanie studentów 7 kierunków Naszej Uczelni oraz przedstawicielki studiów doktoranckich przyjął Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów prof. Rajmund Tomik, a Rektor Adam Zając dokonał uroczystej immatrykulacji.

Od 11 lat AWF Katowice nagradza najlepszych absolwentów z kierunków magisterskich medalem „agili sapientique” (łac. „pięknemu i mądremu”) im. Lechosława Deca - pierwszego Rektora AWF Katowice. W bieżącym roku medale odebrali: Adam Rzetecki  – WF (średnia ze studiów 4,69), Anna Kępa –Turystyka i Rekreacja (4,73), Magdalena Rymorz –Fizjoterapia (4,84), Diana Popkowska –Zarządzanie (4,83). Medale najlepszym absolwentom wręczyli dziekani poszczególnych wydziałów w towarzystwie Rektora.

Pracownicy Uczelni, którzy w roku bieżącym uzyskali tytuły doktora habilitowanego - Dorota Groffik i Kajetan Słomka oraz profesora - Grzegorz Juras i Jakub Taradaj odebrali również wyróżnienia od władz Uczelni.

Akcentem artystycznym podczas uroczystości był mini recital Katarzyny Grzesiek, Finalistki IV Edycji programu „Must be the Music”, jak również  absolwentki Uczelni na Kierunku Turystyka i Rekreacja.

Ostatnim, wieńczącym inaugurację, punktem programu był wykład inauguracyjny. Pan prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki przedstawił wykład na temat dopingu genowego.

Więcej zdjęć znajduje się w galerii lub po kliknięciu w zdjęcie.

Tekst przygotował dr Krzysztof Nowak, Dyrektor Biura Rektora AWF Katowice
administrator