Katedry i zakłady

WYDZIAŁ WYCHOWANIE FIZYCZNE

Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej

Zakład Historii, Filozofii i Socjologii

Zespół Lingwistyki Stosowanej

Zakład Pedagogiki i Psychologii

Katedra Sportów Indywidualnych

Zakład Gimnastyki, Tańca i Fitnesssu

Zakład Lekkiej Atletyki i Sportów Zimowych

Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego

Katedra Nauk Fizjologiczno – Medycznych

Zakład Anatomii i Antropologii   

Zakład Biochemii

Zakład Biomedycznych Podstaw Aktywności Ruchowej

Zakład Fizjologii   

Zakład Medycyny Sportowej i Higieny Szkolnej

Katedra Teorii i Praktyki Sportu

Zakład Metodologii, Statystyki i Informatyki

Zakład Teorii Sportu

Zakład Treningu Sportowego

Zakład Żywienia i Suplementacji

Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego

Zakład Korekcji Wad Postawy

Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego

Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej

Zakład Teorii Wychowania Fizycznego

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Zakład Koszykówki

Zakład Piłki Nożnej

Zakład Piłki Ręcznej

Zakład Piłki Siatkowej

Katedra Motoryczności Człowieka

Zakład Antropomotoryki

Zakład Biomechaniki

Katedra Turystyki i Prozdrowotnej Aktrywności Fizycznej

Zakład Aktywności Fizycznej i Profilaktyki Zdrowia

Zakład Gospodarki Sportowej i Turystycznej

Zakład Rekreacji i Odnowy Psychomotorycznej

Zakład Teoretycznych Podstaw Turystyki

Zakład Terenowych Form Aktywności Fizycznej

Zakład Turystyki Aktywnej i Przygodowej

Katedra Bezpieczeństwa Powszechnego

Zakład Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa

Zakład Zarządzania Kryzysowego

Pracownie i Laboratoria

Pracownia Badań Czynnościowych Człowieka

Pracownia Biochemii

Pracownia Biomechaniki

Pracownia Hipoksji

Pracownia Kinezjologii

Pracownia Siły i Mocy Mięśniowej

 

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

Katedra Podstaw Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii i Medycyny Sportowej

Zakład Fizykoterapii i Masażu Leczniczego

Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych

Zakład Terapii Tkankowej

Katedra Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych

Zakład Podstaw Fizjoterapii Klinicznej

Zakład Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych

Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu

Zakład Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu

Zakład Fizjoterapii w Ortopedii i Traumatologii

Zakład Fizjoterapii Wieku Rozwojowego

Zakład Rehabilitacji Klinicznej

Katedra Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii

Zakład Adaptowanej Aktywności Ruchowej i Promocji Zdrowia

Zakład Sportu Osób Niepełnosprawnych (do 30.09)

Katedra Promocji Zdrowia i Metodologii Badań (do 30.09)

Zakład Metodologii Badań i Profilaktyki Zdrowotnej (do 30.09)

Zakład Promocji Zdrowia (do 30.09)

Laboratoria

Laboratorium Badań Molekularnych

Laboratorium Analizy Ruchu

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

Katedra Zarządzania Sportem i Turystyką

Zakład Zarządzania Turystyką

Zakład Zarządzania Sportem

Zespół Prawa

Zespół Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Katedra Zarządzania

Zakład Zarządzania Strategicznego

Zakład Metod Matematycznych w Zarządzaniu

 

 

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

Nauczanie Języków Obcych

Akademickie Centrum Kształcenia AWF Katowice
- Śląskie Centrum Kształcenia w Zakresie Fizjoterapii i Aktywności Zdrowotnej

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Akademickie Centrum Wspinaczki i Przygody