Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
40-065 Katowice ul.Mikołowska 72A
tel. centrala +48 32 207 51 10
rektorat@awf.katowice.pl
NIP: 634-019-53-42, 

 

Wybrane ważniejsze telefony

 

Nazwa

Telefon

Fax

Budynek Główny A, ul. Mikołowska 72a

322075110

 

Budynek B, ul. Mikołowska 72a

322075300  

Budynek C ul. Raciborska 1

322075500

 

Rektorat

322075152

322075200

Kanclerz

322075116

322516868

Zamówienia publicze / BHP

322075183  

Prorektor ds. Nauki

322075180  

Prorektor ds. Rozwoju i Sportu

322075125  

Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów

322075346

322075345

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - kierownik

322075343

322075345

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - sekretariat , rekrutacja

322075346

322075345

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - rozkłady zajęć studia stacjonarne

322075355

322075345

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - rozkłady zajęć studia niestacjonarne

322075111

322075345

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - pomoc materialna i odpłatności za studia

322075443

322075345

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - rekrutacja

322075121,

322075357

322075345

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego - sekretariat, stypendia

322075256

322075339

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego - studia doktoranckie

322075127  

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego – studia I stopnia kierunek wychowanie fizyczne

322075143

 

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego – studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne

322075131

 

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego – studia I stopnia kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

322075131  

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego – studia I stopnia kierunek turystyka i rekreacja

322075224  

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego – studia II stopnia kierunek turystyka i rekreacja

322075262  
Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego – praktyki studenckie

322075356

 

Dziekanat Wydziału Fizjoterapii - praktyki studenckie, studia II stopnia

322075351

322075354

Dziekanat Wydziału Fizjoterapii - studia stacjonarne I stopnia, studia II stopnia

322075165

322075354

Dziekanat Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką - kierunek zarządzanie studia I i II stopnia, praktyki studenckie 

322075104 322075270

Dziekanat Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką - kierunek zarządzanie studia I i II stopnia, IPSPN

322075155 322075270

Dział Aparatury Informatycznej i Naukowo - Badawczej

322075330,

322075365

 

Dział Administracyjno - Techniczny

322075140

 

Dział Administracyjno - Techniczny - kierownik

322075132  

Hala sportowa z basenem

322075210

 

Stara Hala sportowa

322075114  

Stadion

322075370

322075372

Biblioteka

322075179

 

Dom Studenta i Hotel

322075400

322515401

Stołówka

322075411