Pomoc materialna

Stypendia i zapomogi 2013/2014

Regulamin pomocy materialnej dla studentów

Kredyty studenckie

Stypendia i zapomogi 2012/2013

 Stypendia i zapomogi 2013/2014

Zarządzenie Nr 42/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów 2013/2014

Zarządzenie Nr 38/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie limitów studentów uprawnionych do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim 2013/2014

Zgodnie z zarządzeniem Nr 27/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 września 2013 roku wnioski o uzyskanie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2013/2014 składać należy w terminie do dnia 18 października 2013 r. do godz. 15:00:

1) w dziekanacie wydziału, prowadzącego kierunek, na którym student chce otrzymać świadczenie w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi;

2) w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich w przypadku stypendium socjalnego. 

Podstawa naliczania stypendium socjalnego w roku akademickim 2013/2014, czyli wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 850,20 zł.

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich (pok. 102) jest czynny dla studentów i doktorantów w sprawach związanych z przyznawaniem

świadczeń pomocy materialnej w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 10.00 do 14.00.

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich (pok. 102) będzie czynny dla studentów studiów niestacjonarnych w sprawach związanych z przyznawaniem

stypendium socjalnego w soboty: 5, 12, 19 i 26 października br. w godz. od 9.00 do 14.00.

                                                                          Katowice, 23 września 2013 r.Regulamin pomocy materialnej dla studentów

 

Regulamin pomocy materialnej dla studentów

Zmiany Regulaminu w aneksach Nr 1   Nr 2  Nr 3 Nr 4

Oświadczenie o liczbie miesięcy (dotyczy sypendium socjalnego)   

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (dotyczy wszystkich studentów pobierających świadczenia)

Pomoc materialna dla doktorantów

Reforma szkolnictwa wyższego - pomoc materialna FAQ 

Kredyty studenckie

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania , spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckichStypendia i zapomogi 2012/2013

Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie wysokości podstawy naliczania i kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013

Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie wysokości podstawy naliczania i kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013

Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie wysokości podstawy naliczania i kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie Nr 60/2012 w sprawie limitów studentów uprawnionych do uzyskania stypendium rektora oraz mnożnika w roku akademickim 2012/2013