Darmowe szkolenia dla studentów studiów zaocznych.

Darmowe szkolenia dla studentów studiów zaocznych, znajdujących się w wieku do 30. roku życia i studiujących w AWF Katowice, informacji o możliwości wzięcia udziału w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 
Projekty oferują m.in.:
– poradnictwo zawodowe prowadzące do opracowania indywidualnych planów działań aktywizacyjnych;
– szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb;
– staże w zawodzie zgodnym z tematem szkolenia.
Lista instytucji realizującej ww. projekty znajduje się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod adresem https://efs.wup-katowice.pl/start w zakładce pn. Znajdź dofinansowanie i podzakładce Listy projektów, w której należy wybrać dokument pn. 1.2 PO WER - projekty dla osób do 30. roku życia niepracujących, nie kształcących się i nie szkolących.

 

Warunkami udziału w ww. projektach są:
– wiek do 30. roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin);
– brak zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (umowa cywilna) i prowadzenia działalności gospodarczej;
– nie kształcenie się w trybie stacjonarnym;
– nie szkolenie się (w ciągu ostatnich 4 tygodni przed dniem przystąpienia do projektu) ze środków publicznych (np. po skierowaniu z powiatowego urzędu pracy).

 

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z Punktem Kontaktowym EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – tel. 32 757 33 11, e-mail: efs@wup-katowice.pl

Punkt Kontaktowy EFS czynny w godzinach od 7:30 do 15:30 
Zespół ds. Promocji i Informacji 
Wydział Zarządzania EFS 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 
ul. Kościuszki 30 
40-048 Katowice, pokój nr 2 
tel. 32 757-33-11 fax 32 757-33-12 
e-mail: efs@wup-katowice.pl <mailto:efs@wup-katowice.pl
http://efs.wup-katowice.pl