Kierunek Sukces!”. Dyskusja pod hasłem „Od czego zacząć? Studia vs. rynek pracy"

KIERUNEK SUKCES! 

PODCZAS ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RIG

W KATOWICACH

Już 15 listopada w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach odbędzie się debata

inaugurująca najnowszą inicjatywę Forum Młodych RIG w Katowicach pn. „Kierunek

Sukces!”. Dyskusja pod hasłem „Od czego zacząć? Studia vs. rynek pracy, organizowana

w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, zgromadzi uznanych ekspertów oraz

młodzież licealną, studentów i absolwentów, którzy wspólnie poruszą zagadnienia

dotyczące m. in.: kształtowania ścieżki kariery zawodowej, rozwoju osobistych

kompetencji z punktu widzenia pracodawcy oraz roli wykształcenia wyższego w kontekście

poszukiwania pracy.

W ramach spotkania wystąpią: Aneta Esnekier, założycielka firmy PROJEKT PASJA,

Małgorzata Tłuczykont, Recruitment and Attraction Coordinator w firmie PwC oraz

Aleksander Bilewski finalista prestiżowego programu MIT Entrepreneurship Bootcamp.

Debata otwiera cykl praktycznych spotkań i inspirujących warsztatów, które mają na celu

przybliżenie młodym ludziom perspektyw zawodowych i sposobów kształtowania własnej

kariery. Podczas szeregu spotkań w ramach niniejszej inicjatywy, uczestnicy zgłębiać będą

tematy związane

z efektywnym poszukiwaniem pracy i rozwojem ścieżki zawodowej. Pomysłodawcy za cel

przedsięwzięcia stawiają sobie przekazanie młodzieży licealnej, studentom oraz

absolwentom kompleksowej wiedzy na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, a także

rozwój kompetencji i umiejętności potrzebnych w budowaniu swojej pozycji zawodowej.

Debata odbywa się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości -

międzynarodowego projektu promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia

i podejmowanie biznesowych inicjatyw oraz pomagający zdobyć wiedzę z zakresu zakładania

oraz rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania

start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki

oraz wielu innych.

Organizatorem jest Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach - Komisja

Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach skupiająca młodych, ambitnych ludzi,

aktywnie wspierających działania Izby. Jest organizacją non-profit, działającą w oparciu

o finansowanie sponsorów i bezinteresowną współpracę ludzie ze świata kultury, nauki

i biznesu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji na stronie

http://bit.ly/KierunekSukces_Debata15112016.

Więcej informacji dostępnych jest także na:

Stronie internetowej: www.forummlodych.pl

Wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1141425542601270/

U koordynatora projektu Kierunek Sukces! Martyny Spintzyk: mspintzyk@rig.katowice.pl