Zapraszamy do udziału w badaniu "Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych" na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zapraszamy do udziału w badaniu "Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych" 

na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) - zarówno

do tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/molestowaniem seksualnym, jak i do tych, którzy nie mięli do czynienia 

z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej. Badanie jest w pełni anonimowe. 

Aby wziąć udział w badaniu, kliknij poniższy link:

http://badania.pbs.pl/studenci.pg