Rozpoczęcie kursu trenera – licencja C z koszykówki (kurs instruktora sportu)