Rozpoczęcie studiów podyplomowych Trenera Sportu z Pływania – dwa semestry (trener II klasy)

Podyplomowe Studia Trenera Sportu z Pływania – dwa semestry (trener II klasy)

Studia Podyplomowe Trenerskie

Termin rozpoczęcia zajęć:  01.10.2016 roku

Koszt jednego semestru 1500,- PLN