Informacja dla słuchaczy Kursu Instruktora Sportu Piłka Ręczna

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

ORGANIZUJE KURS INSTRUKTORA SPORTU Z    PIŁKI RĘCZNEJ (poziom 1 RINCK Conversion)

 

              TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:

              11.02 2017 r. godzina 9.00 – są jeszcze wolne miejsca!!

 

 

Koszt całkowity kursu: 1500,- zł.

(dla studentów AWF Katowice 1400,- zł.)

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio-niedzielnym.

Kandydat na kurs instruktora sportu musi posiadać:

  1. Co najmniej wykształcenie średnie (matura nie jest konieczna).
  1. Odpowiedni stan zdrowia (zaświadczenie od lekarza rodzinnego, na druczku zaświadczeń. Nie ma konieczności przeprowadzania specjalistycznych badań!).

Wymagane dokumenty:

  1. Dwa podania, na teorię i praktykę (wzór do ściągnięcia ze strony internetowej  awf)
  2. Dwie kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej
  3. Zdjęcie przesłane w wersji elektronicznej na adres: k.stolecka@awf.katowice.pl
  4. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia
  5. Ksero dowodu osobistego w przypadku zmiany nazwiska  w stosunku do nazwiska widniejącego na składanych dokumentach (dotyczy mężatek).

Dokumenty końcowe:

Absolwent kursu otrzymuje legitymację instruktora sportu wydaną przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przy uwzględnieniu szczegółów zawartych w porozumieniu ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, podpisaną przez Rektora AWF Katowice oraz certyfikat. Legitymacja umożliwia wydanie licencji trenerskiej C na sezon 2016/2017.

Ważne:

Jeżeli kandydat jest absolwentem kierunku „wychowanie fizyczne” (studia dzienne lub zaoczne, nie podyplomowe i nie kierunki takie jak: „pedagogika z wychowaniem fizycznym”, „resocjalizacja z wychowaniem fizycznym” itp.) oraz kierunku „sport” – ma zaliczoną część teoretyczną kursu instruktora sportu. Jako podstawę do zaliczenia części teoretycznej należy w takim przypadku złożyć kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów zamiast kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej. Podstawą do zaliczenia części teoretycznej jest również posiadanie uprawnień instruktora sportu z innej dyscypliny. W takim przypadku należy dołączyć kserokopię legitymacji instruktorskiej.

Kandydat realizuje część teoretyczną kursu instruktora sportu (60 godzin), oraz część specjalistyczną (100 godzin + 30 godzin praktyki). Koszt części teoretycznej kursu wynosi: 400,- zł., części specjalistycznej: 1100,- zł. (dla studentów AWF Katowice: 1000,- zł.) Wpłaty należy dokonywać na konto Uczelni:

Nr konta: 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875  koniecznie z dopiskiem: „kurs instruktora sportu z piłki ręcznej (odpowiednio teoria lub praktyka).

Dokumenty należy składać w Akademickim Centrum Kształcenia AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

Kontakt telefoniczny: (32) 207 5119, (32) 207 5338

Adres mailowy:

k.stolecka@awf.katowice.pl

a.strzempa@awf.katowice.pl