Kurs na stopień instruktora rekreacji ruchowej AWF ze specjalnością windsurfing

Termin części specjalistycznej: 10.06 - 17.06.2017 r.

Miejsce: Jastarnia, Polna 7

 

KOSZT CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ: 1000 zł

płatne na konto AWF, 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72a,

nr konta: 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875

(tytuł wpłaty: kurs instruktora AWF z windsurfingu,

koniecznie podać nazwisko uczestnika)

Studenci AWF Katowice mają zniżkę 100 zł!!!

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz dokonanie wpłaty 1000 zł do 15.05.2017, dowód wpłaty należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: a.staszkiewicz@awf.katowice.pl

  • Koszt noclegu wynosi 40 zł dziennie, płatne na miejscu w Jastarni.
  • Kurs rozpoczyna się 10.06.2017 roku o godz. 18.00 zebraniem organizacyjnym.
  • Koszt kursu nie zawiera opłat za sprzęt windsurfingowy i dojazd.
  • Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu na miejscu.
  • Osoby deklarujące chęć udziału powinny posiadać umiejętności ślizgowegożeglowania na desce windsurfingowej i odpowiedni sprzęt wypornościowy i ślizgowy.
  •  
  •  

Kandydat na kurs instruktora sportu musi posiadać:

1. Co najmniej wykształcenie średnie (matura nie jest konieczna).

2. Odpowiedni stan zdrowia (zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub oświadczenie).

Warunki uzyskania uprawnień instruktorskich:

1. Zaliczona część specjalistyczna kursu i zdany egzamin.

2. Zaliczona część teoretyczna kursu (można uzupełnić po części specjalistycznej)

Jeżeli kandydat jest absolwentem kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport” (studia dzienne lub zaoczne, nie dotyczy studiów podyplomowych i innych kierunków: „pedagogika z wychowaniem fizycznym”, „resocjalizacja z wychowaniem fizycznym” itp.) ma zaliczoną część teoretyczną kursu instruktora rekreacji.

Jako podstawę do zaliczenia części teoretycznej należy w takim przypadku złożyć kserokopię odpisudyplomu ukończenia studiów zamiast kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej. Część teoretyczną można również zaliczyć posiadając uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej w innej specjalności. Należy dołączyć do dokumentów kserokopię legitymacji instruktorskiej.

Kandydat realizuje części kursu w dowolnej kolejności.

Część teoretyczna kursu realizowana jest na uczelni w terminach weekendowych w wymiarze 60 godzin.

Koszt części teoretycznej kursu wynosi: 500 zł. Kurs teoretyczny w określonej dyscyplinie sportu zostanie uruchomiony pod warunkiem zebrania się minimum 20 osób

Wymagane dokumenty:

 

1. Dwa podania, na teorię i praktykę (wzór do ściągnięcia ze strony internetowej awf)

2. Dwie kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej

3. Zdjęcie w wersji elektronicznej (należy przesłać na adres k.stolecka@awf.katowice.pl)

4. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia lub oświadczenie.

 

 

 

Dokumenty należy składać w Akademickim Centrum Kształcenia AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

Kontakt telefoniczny: (32) 207 5119, (32) 207 5338

Adres mailowy:

k.stolecka@awf.katowice.pl

a.strzempa@awf.katowice.pl