Plany studiów i efekty kształcenia

Aktywność Fizyczna i Żywienie w Zdrowiu Publicznym:

Efekty kształcenia - studia I stopnia kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym  (pobierz)


Plany studiów:

Stacjonarne studia I stopnia kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (plan na rok 2016/2017)

(pobierz)

Niestacjonarne studia I stopnia kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (plan na rok 2016/2017)

(pobierz)

Stacjonarne studia I stopnia kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (plan na rok 2015/2016)

I rok (pobierz)

Niestacjonarne studia I stopnia kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym (plan na rok 2015/2016)

I rok (pobierz)