Aktualności

 

 

 

 

 

KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO

Zapraszamy chętnych studentów i pracowników do uczestnictwa w Kursie podstawowym PJM - A1, w terminie: 16.01.2019 - 28.02.2019. Zajęcia odbywać się będą na terenie naszej Uczelni (3 razy w tygodniu, po 3 godziny lekcyjne - poniedziałki, środy, czwartki). Dla uczestników kurs jest bezpłatny. Ukończenie kursu kończy się zdobyciem Certifikatu sygnowanego przez Polski Związek Głuchych. Są jeszcze wolne miejsca... Zapraszamy.

Kontakt z BON; osobiście, telefon, mail


PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2018 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

1. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie douczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

1. pomoc w zakupie sprzetu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

2. dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzetu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

1. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

2. pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

3. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dodatkowe, szczegółowe informacje w BON. Ewentuanie kontakt mail'owy lub telefoniczny

 


W związku z ciągle rozwijającą się sekcją szachową AZS AWF Katowice, serdecznie zapraszam Wszystkich Studentów na cotygodniowe spotkania.

Dr Mariusz Furmanek

 


KOŁO NAUKOWE

Zapraszamy chętnych studentów posiadających orzeczeczenie o niepełnosprawności do powstającego KOŁA NAUKOWEGO przy BON. Szczegółowych informacji udziela pracownik BON. 

 


RADA STUDENCKA PRZY BON

Zapraszamy do wzięcia udziału w WYBORACH DO RADY STUDENCKIEJ PRZY BON. Kandydatury (studenci posiadający orzeczenie o niepełosprawności) można zgłaszać osobiście lub mail'owo. Czekamy na propozycje. Dodatkowe informacje w BON.

 


Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,

Fundacja Jedyna Taka od lat zmienia wizerunek osób z niepełnosprawnościami. Organizując wybory Miss Polski na Wózku pokazujemy, że kobiecość wypływa z serca, a ograniczenia fizyczne nie definiują urody. Nasze finalistki i modelki są zapraszane na różne konferencje, w trakcie których opowiadają o swojej pracy, doświadczeniu, a także dzielą się swoimi przemyśleniami i motywują do działania. Współpracująca z nami profesjonalna ekipa wizażystów i fotografów gwarantuje, że wszystkie projekty, które wykonujemy – czy to jest kampania reklamowa, czy pokaz mody – odbijają się szerokim echem w mediach. Natomiast dzięki projektowi Jedyna Taka Mama przypominamy, że niepełnosprawność nie odbiera szans na szczęśliwe macierzyństwo. Jesteśmy współautorami pierwszej na świecie dostawki umożliwiającej rodzicowi na wózku transport niemowlęcia. Zmieniamy świat.

I chcieliśmy zachęcić Państwa do przyłączenia się do potężnych zmian, które zachodzą w naszym społeczeństwie. Do zadziałania w naszym duchu, w imię lepszej przyszłości i większej równości. W ramach zaproszenia do współpracy przedstawiamy krótką ofertę, związaną z naszymi działaniami oraz z działaniami należącej do nas agencji modelek Butterfly Agency Models.

Zainteresowane studentki posiadające orzeczenie o niepełnosprawności prosimy o kontakt z BON.

 


Fundacja Integracja

zaprasza osoby z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w projekcie

„Sprawni w Pracy”,

który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób, które :

posiadają aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu

niepełnosprawności,

pozostają bez zatrudnienia,

są nastawione na poszukiwanie pracy,

nie są uczestnikami

warsztatów terapii zajęciowej lub pracownikami zakładów

aktywizacji zawodowej.

Formy

wsparcia przewidziane w projekcie:

poradnictwo zawodowe,

pośrednictwo pracy,

wsparcie psychologa,

warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

konsultacje ze specjalistami niezależnego życia,

wsparcie prawnika.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Jeśli macie

Państwo jakiekolwiek pytania z przyjemnością udzielimy wyczerpujących

odpowiedzi.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

osobisty w siedzibie Centrum Integracja w Katowicach przy ul. Gallusa 10 (pokój 3),

telefoniczny 505 607 064, 570 066 406

mailowy

katowice@integracja.org

 


Szanowni Państwo

Wysyłamy Państwu w załączniku najnowszy numer naszego czasopisma.
Czasopismo to skierowane jest do środowisk
działających na rzecz osób chorujących psychicznie, a redagują je
osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, jak również
specjaliści, terapeuci związani na co dzień głównie z
krakowską psychiatrią środowiskową, która kontynuuje tradycje
prof. Antoniego Kępińskiego.

Zazwyczaj pismo to jest wydawane w formie papierowej i wysyłane
zainteresowanym osobom i placówkom za pokryciem przez nich kosztów
wysyłki, ten numer natomiast wyjątkowo istnieje jedynie w formie
pliku PDF. http://otworzciedrzwi.org/files/dok/dlanas33_suma.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością tego numeru, który tym
razem poświęciliśmy tematyce miłości i seksu w kontekście
choroby psychicznej. Mamy nadzieję, że treść tych artykułów
stanie się inspiracją zarówno dla samych pacjentów, jak i
terapeutów.

Prosimy również o kontakt zwrotny w przypadku gdyby byli Państwo
zainteresowani otrzymywaniem kolejnych numerów Dla
nas już w wersji papierowej.

Serdecznie pozdrawiamy

 


MOŻLIWOŚĆ WYJAZDU NA PRAKTYKĘ DO KRAJÓW 

Umowa finansowa Programu Erasmus+ pomiędzy NA, a Uczelnią  zawiera klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów osób z niepełnosprawnością do krajów UE( Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,  Wielka Brytania, Włochy)  z funduszu PO WER  i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów ze stypendium zerowym  w programie Erasmus+

Dokument zaświadczający o niepełnosprawności jest  podstawą określenia, czy student ubiegający się o wyjazd na studia w programie Erasmus+ otrzymuje/nabył prawa do otrzymywania stypendium z tytułu programu PO WER.

Osoba niepełnosprawna, zwana dalej „uczestnikiem mobilności”, realizująca mobilność w programie Erasmus+ ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana przez Uczelnię na podstawie oddzielnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną - uczestnika mobilności, do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą (bud A, pok.105) po zakończeniu rekrutacji na wydziale.

Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej na miesiąc przed planowanym wyjazdem na praktykę za granicę.

Wzór  wniosku, który zawiera minimalne wymagania jest dostępny w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz na stronie internetowej: www.awf.katowice.pl/uczelnia/wspolpraca-zagraniczna

Więcej informacji na stronie:

http://www.awf.katowice.pl/uczelnia/wspolpraca-zagraniczna/fundusz-po-we