Oferta

 

Oferta dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Uczelnia jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (windy, podjazdy, toalety).

 


Oferta dla osób z niepełnosprawnością wzrokową

Budynki Uczelni są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku (pineski, taśmy i naklejki odblaskowe).

Uczelnia zakupiła komputer wraz z oprogramowaniem dla osób z dysfunkcją wzroku. Komputer dostępny jest w bibliotece.

 


Oferta dla osób z niepełnosprawnością słuchową

Pracownik BON posiada uprawnienia tłumacza migowego i wspomaga studentów z dysfunkcją słuchu w załatwianiu różnych spraw na Uczelni. Służy również pomocą w trakcie zdawania zaliczeń i egzaminów.

 


Dyktafony

Istnieje możliwość bezpłatnego użyczenia dyktafonów marki Olympus VN-4100PC.