Harmonogramy konkursów

Harmonogram konkursów ogłoszonych przez FNP
Nazwa programu Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków więcej informacji o konkursie
TEAM-NET 01.10.2018 31.10.2018 https://www.fnp.org.pl/oferta/team-net/
START  połowa września 2018 31.10.2018 https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

 

Harmonogram konkursów ogłoszonych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Nazwa programu Rozpoczęcie naborów  wniosków Zakończenie naborów wniosków więcej informacji o konkursie
Visegrad Grants

1 stycznia,

1 maja,      

1 września

1 lutego,

1 czerwca,    

1 paździenika

Każdego roku Fundusz ogłasza 3 konkursu dla każdego grantu i nie ma możliwosści aplikowania w innym terminie. Można natomiast, we wcześniej uzgodnionym terminie, konsultować przygotowywany wniosek, ale nie później niż 30 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu następuje 60 dni po zakończeniu naboru. Wiecej informacji o sposobie aplikowania podaje Grant Guidelines.
Visegrad+ Grants
Strategic  Grants

 

HARMONOGRAM   KONKURSÓW   OGŁOSZONYCH   PRZEZ  NCN
NAZWA KONKURSU ROZPOCZECIE NABORU WNIOSKÓW ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (najpóźniej)
OPUS 16 14 września 2018 17 grudnia 2018 czerwiec 2019
PRELUDIUM 16
SONATA 14
BEETHOVEN CLASSIC 3 14 września 2018 17 grudnia 2018 październik 2019
BEETHOVEN LIFE 1
SONATINA 3 14 grudnia 2018 15 marca 2019 wrzesień 2019
ETIUDA 7
UWERTURA 3
TANGO 3

Konkurs prowadzony przez NCBiR na podstawie rezultatów projektów NCN w spsób ciągły:

 1. Etap I od 14 czerwca do 21 września 2018                                                                           

 2. Etap II od momentu zamknięcia etapu I do 20 grudnia 2018                     

MINIATURA 2 nabór ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018

 

Harmonogram konkursów ogłoszonych przez NCBiR
Okres Naboru Adresat Przeznaczenie Dane konkursu
20.08.2018-             15.10.2018 PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE Konsorcjum naukowe (MŚP + jednostka naukowa)Przedsiębiorca (MŚP) Bez ograniczeń tematycznych,Badania i rozwó

 

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2/2018

 

03.09.2018-30.11.2018 Duże firmy Konsorcja Projekty B+R przedsiębiorstw Konkurs 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstwPriorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
23.07.2018-10.09.2018 Programy i projekty - obronność, bezpieczeństwo Nowoczesne technologie lub innowacyjne rozwiązania w sferze obronności i bezpieczeństwa Państwa Konkurs nr 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
18.06.2018-18.09.2018 PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE Bioeconomy, Infectious Diseases Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation
16.08.2018-14.12.2018 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Projekty B+R przedsiębiorstw PO IR Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP
14.08.2018-12.10.2018 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Strategiczne programy badawcze dla gospodarki PO IR Konkurs 2/4.1.1/2018 Wspólne przedsięwzięcie z Woj. Łódzkim
12.03.2018-10.08.2018 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Przemysł motoryzacyjny PO IR Konkurs 2/1.2/2018 Program sektorowy INNOMOTO
27.06.2018-26.09.2018 PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE Badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych Inicjatywa CORNET 26 konkurs
28.06.2018-13.09.2018 PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE Bez ograniczeń tematycznych Eurostars-2: 10-ty konkurs
23.05.2018-11.09.2018 PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE Inteligentne systemy energetyczne ERA-Net SG+ RegSys (ERA-NET SES) 1 konkurs
25.06.2018-07.09.2018 PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE Projekt z badaniami przemysłowymi, ICT - Information and Communication Technologies, Energy, Health, Food III konkurs polsko-turecki
17.05.2018-20.12.2018 PROGRAMY KRAJOWE Badania podstawowe TANGO 3 konkurs
22.02.2018-28.12.2018 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Projekty B+R przedsiębiorstw PO IR Konkurs_3/1.1.1/2018_"Szybka ścieżka" MŚP – Seal of Excellence
24.05.2018-15.10.2018 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18
07.05.2018-05.10.2018 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka III PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18
07.05.2018-05.10.2018 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka II PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18
07.05.2018-05.10.2018 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I PO WER Konkurs nr