Aktualności

 

Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich, dla których Akademia
Wychowania Fizycznego w Katowicach stanowi podstawowe miejsce pracy
załącznik nr 1
załącznik nr 2

 

 

Zarządzenie nr 34/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

z dnia 16.12.2011r.

w sprawie terminarza wypłat wynagrodzen w 2012r.

 

 

Zarządzenie nr 35/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

z dnia 16.12.2011r.

w sprawie rozkładu czasu pracy w 2012 roku dla pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi.