Kontakt i pracownicy

PRACOWNICY DZIAŁU

POKOJE 16,16a

KIEROWNIK DZIAŁU

mgr Sonia Trenda                tel. 32 207 5120

ZESPÓŁ DS. KADROWYCH I SOCJALNYCH

Specjaliści :             

mgr inż. Anna Grzybczyńska-Cisek        tel. 32 207 5117

Aleksandra Gajdzik                                tel. 32 207 5117

Referent administracyjny

mgr Danuta Wolny                                tel. 32 207 5117

POKÓJ 17

ZESPÓŁ DS. PŁAC

Specjaliści :            

Jwona Szydłowska                                 tel. 32 207 5122

mgr inż. Mirela Załuska                           tel. 32 207 5122