Kurs dokształcający - "Technika i metodyka kształcenia na odległość"

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na zapotrzebowanie ze strony pracowników Uczelni, po 20 wrezśnia 2015 roku rozpocznie się II edycja kursu „Technika i metodyka kształcenia na odległość”. Kurs jest dedykowany dla pracowników AWF Katowice, głownie nauczycieli akademickich. Organizatorem kursu jest Akademickie Centrum Kształcenia a odpłatność dla pracownika wynosi 100zł. Zajęcia będą prowadzone w grupach od 15 do 20 osób (jedna osoba przy jednym stanowisku komputerowym) w pracowni informatycznej AWF Katowice (pok. 308) Minimalna ilość osób aby utworzyć grupę to 15.

Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli akademickich AWF Katowice z nowoczesnymi formami kształcenia na odległość, a w szczególności umiejętność samodzielnego opracowywania treści dydaktycznych dla studentów realizujących zajęcia w AWF Katowice.

Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia kursu doszkalającego AWF Katowice.

Zajęcia prowadzone są w oparciu platformę e-learningową, której funkcjonalność została przetestowana w czasie prowadzenia zajęć na studiach doktoranckich oraz przy pierwej edycji kursu organizowanym w styczniu 2015r.

Zamierzam realizować zajęcia w blokach po 4 jednostki (3 godziny zegarowe) w godzinach przedpołudniowych, wykorzystując do maksimum czas, kiedy sala komputerowa nie jest obłożona zajęciami dydaktycznymi (maksymalnie do 2 października ).

Podstawowe treści przekazywane uczestnikom podczas 30-godzinnego kursu są następujące:

Wykłady (5 jedn):

 • Teoretyczne podstawy i uwarunkowania prawne kształcenia na odległość.
 • Metodyka projektowania kursów e-learningowych.

Ćwiczenia (25 jedn):

 • Platforma Moodle @WF Katowice, formy komunikacji użytkowników.
 • Narzędzia do tworzenia elementów kursów e-learningowych.
 • Narzędzia cyfrowej obróbki materiału audio i video.
 • Struktura i opracowanie scenariusza kursu.
 • Tworzenie opracowań metodycznych na potrzeby zdalnego nauczania - zintegrowane narzędzia edytorskie.
 • Planowanie szkolenia e-learningowego. Organizacja materiałów dydaktycznych i ich publikacja na platformie.
 • Edycja multimediów do celów kształcenia on-line.
 • Moduły sprawdzania wiedzy w kursie e-learningowym. Ewaluacja i dziennik ocen.
 • Realizacja własnego projektu.

Zapisy na kurs rozpoczynają się od 31 sierpnia 2015r. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie Uczelni (adres)

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące kursu, chętnie odpowiem mailowo lub telefonicznie.

-----------------------------
dr Bartłomiej Szade
tel. +48 604754244
-----------------------------