Regulacje prawne

Uchwała Nr AR001- 2 -XI/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015r.

oraz 

Uchwała Nr AR001- 2 -IX/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 29 września 2015 r

w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

 

 

UCHWAŁA NR AR001 – 2 - IV/2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 01.04.2008 roku

 

w sprawie zatwierdzenia kryteriów przy zatrudnieniu w AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

 

UCHWAŁA NR AR001 – 3 - VI/2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10.06.2008 roku

w sprawie zmiany Uchwały NR AR001 – 2 - IV/2008 z dnia 01.04.2008 roku
w sprawie zatwierdzenia kryteriów przy zatrudnieniu w AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

 

 

 

Zarządzenie nr 24/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 1 czerwca 2009r.

w sprawie odpłatności za okulary korekcyjne do pracy przy monitorach ekranowych.

 

 

 

 

Zarządzenie nr 5/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 1 lutego 2007r.

w sprawie wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach „Instrukcji zlecenia i wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych”.

 

 

Zarządzenie nr 6/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 01 lutego 2007r.

w sprawie wprowadzenia „Zasad ewidencjowania i rozliczenia czasu pracy”.

 

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 pazdziernika 2011r

 w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

 

 

Rozporządzenie Ministra  Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.

w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.