Sprawy socjalne

Wszystkie druki i dokumenty związane z dopłatą do wypoczynku w 2016 roku są dostępne w menu w zakładce Dopłata do wypoczynku w 2016r

Dofinansowanie do wypoczynku letniego pracowników i ich dzieci 2016