Konferencje AWF Katowice 2014

Szanowni Państwo,

Jak co roku Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą zwraca się z prośbą do Katedr, Zakładów i organizatorów indywidualnych o przesyłanie informacji dot. organizowanych konferencji naukowych, metodycznych, dydaktycznych i szkoleniowych w roku 2014.

Informacja ta posłuży utworzeniu wspólnej bazy konferencji AWF i publikacji jej na stronie internetowej Uczelni.

Proszę o przesyłanie informacji na mój adres e-mail p.rodak@awf.katowice.pl do dnia 17 stycznia 2014.