Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość w sporcie" 6 – 8 XI 2013r Toruń

W dniach 6 – 8 listopada 2013 w Toruniu, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość w sporcie”.
Ekonomia, zarządzanie, kultura fizyczna, pedagogika, prawo, nauki o zdrowiu

Organizatorami Konferencji są:
-  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
-  Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu,
-  Uniwersyteckie Centrum Sportowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
-  Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Celem Konferencji będzie prezentacja badań oraz wymiana poglądów dotyczących jakości w sporcie z uwzględnieniem nauk ekonomicznych, pedagogicznych, o kulturze fizycznej jak również medycznych czy prawnych.

Koncepcja Konferencji składa się z dwóch filarów:
– wymiany doświadczeń związanych z poszukiwaniem odpowiedzi i rozwiązań umożliwiających poprawę jakości funkcjonowania kultury fizycznej (zarówno aspekt sportowy jak i organizacyjny) poprzez udział w cyklicznie organizowanej konferencji w Bydgoszczy i Toruniu;
- tworzenie i publikowanie na łamach czasopisma „Quality of Sport” możliwych rozwiązań, dobrych praktyk, które pomogą w realizacji sportowych sukcesów.

Więcej informacji oraz program można znaleźć na stronie organizatora.
http://www.sport.umk.pl/?go=1