Główne kierunki badań

Główne kierunki badań naukowych realizowane aktualnie

i planowane na najbliższe lata w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki

w Katowicach

 

 • Analiza efektywności procesu szkolenia sportowego.
 • Wybrane aspekty fizjologiczno-biochemiczne wysiłku fizycznego.
 • Charakterystyka mechanizmów kontroli ruchów i procesu uczenia motorycznego.
 • Ocena poziomu i struktury sprawności fizycznej i jej uwarunkowań.
 • Wybrane uwarunkowania psychofizyczne skuteczności działań sportowych w grach zespołowych.
 • Historyczno-socjologiczne uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej w Polsce.
 • Analiza systemów zarządzania w organizacjach usługowych – turystycznych, sportowych, fizjoterapeutycznych, zarządzania kryzysowego.
 • Ocena przyrodniczej atrakcyjności wybranych obszarów w Polsce dla potrzeb sportu, turystyki i rekreacji.
 • Charakterystyka sprawności motorycznej oraz aktywności ruchowej osób otyłych oraz określenie skuteczności wybranych kuracji odchudzających.
 • Wczesna diagnostyka oraz postępy rehabilitacji w wybranych patologiach narządu ruchu.
 • Diagnostyczne i terapeutyczne aspekty profilaktyki niepełnosprawności i zwalczania jej skutków.