Młodzi Naukowcy i Uczestnicy Studiów Doktoranckich:

Lp.

Okres realizacji

Kierownik projektu

Tytuł projektu badawczego

1

2014-2016

prof. Henryk Król

Biomechaniczna analiza ćwiczeń specjalnych

2

2014-2015

dr. hab. Rafał Gnat

Związek pomiędzy funkcjonalną asymetrią miednicy a posturalną aktywnością mięśni powłok brzusznych

3

2014-2017

dr hab. Edward Saulicz

Ultrasonograficzna ocena aktywności mięśni brzucha dorosłej populacji w poszukiwaniu czynników ryzyka dysfunkcji kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego

4

2014-2015

dr hab. Zbigniew Nowak

Dziesięcioletnia obserwacja tolerancji wysiłku fizycznego u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego

5

2014-2015

dr hab. Zbigniew Nowak

Poziom wiedzy dotyczącej osteoporozy i ocena stosowanej profilaktyki w latach 2014-2015 wśród kobiet po 50 r.ż. zamieszkujących woj. Śląskie

6

2014-2016

dr Artur Magiera

Analiza obciążenia psychofizycznego w sportach ekstremalnych i turystyce aktywnej

7

2012-2014

dr hab. Krystyna Gawlik

Styl życia a występowanie nadwagi i otyłości u osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

8

2013-2014

dr hab. Anna Zwierzchowska

Styl życia dorosłych osób niepełnosprawnych z chorobami i uszkodzeniami narządu ruchu, a zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi

9

2011-2014

dr hab. Aleksandra Żebrowska

Rola aktywności fizycznej we wspomaganiu leczenia cukrzycy wieku rozwojowego

10

2011-2014

dr hab. Jarosław Cholewa

Adaptacja do zmieniających się bodźców treningowych w sporcie

11

2012-2015

dr hab. Rajmund Tomik

Programy promocji aktywności fizycznej w szkołach województwa śląskiego, a ich rodzaj i lokalizacja

12

2012-2014

dr Kajetan Słomka

Czynniki zakłócające i wspomagające proces koordynacji ruchów wielostawowych

13

2012-2014

dr Marzena Paruzel-Dyja

Sprawność fizyczna a ryzyko urazów osób o różnym poziomie aktywności ruchowej, poziomie sportowym w rożnych dyscyplinach sportu

14

2012-2014

mgr Mariusz Furmanek

Wpływ czynnika termicznego na czucie prioprioceptywne stawu kolanowego