Młodzi Naukowcy i Uczestnicy Studiów Doktoranckich:

1 dr hab. Henryk Król

2017-2019

TECHNIKA SPORTOWA W BADANIACH BIOMECHANICZNYCH

2 prof. Edward Saulicz 2014-2017

ULTRASONOGRAFICZNA OCENA AKTYWNOŚCI MIĘŚNI BRZUCHA DOROSŁEJ POPULACJI W POSZUKIWANIU CZYNNIKÓW RYZYKA DYSFUNKCJI KOMPLEKSU LĘDŹWIOWO-MIEDNICZNO-BIODROWEGO

3 dr hab. Aleksandra Żebrowska 2015-2017

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD FIZYKALNYCH W REGENERACJI POWYSIŁKOWEJ MIĘŚNI SZKIELETOWYCH SPORTOWCÓW

4 dr hab. Krystyna Gawlik (mgr Katarzyna Moczek) 2017 - 2019

SAMOOCENA KOBIET PO 60 ROKU ŻYCIA W ASPEKCIE POSTAWY I BUDOWY CIAŁA ORAZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

5 prof. Zbigniew Waśkiewicz (mgr Piotr Rodak) 2015-2017 BADANIE WPŁYWU TRENINGU W WARUNKACH HIPOKSJI NORMOBARYCZNEJ NA WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ
6 dr hab. Jarosław Cholewa 2015-2017 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WOLNOCZASOWA A SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TLE UWARUNKWAŃ KULTUROWYCH POLSKI I TURCJI
7 dr Artur Magiera 2014-2016 ANALIZA OBCIĄŻENIA PSYCHOFIZYCZNEGO W SPORTACH EKSTREMALNYCH I TURYSTYCE AKTYWNEJ
8 dr Artur Gołaś 2015-2017 ANALIZA KINEZJOLOGICZNA WYBRANYCH ĆWICZEŃ OPOROWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WIELKOŚCI OBCIĄŻENIA I CHARAKTERU PRACY MIĘŚNIOWEJ
9 dr Agnieszka Nawrocka 2015-2018 EWOLUCJA PROZDROWOTNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I SPRAWNOŚCI FUNKCJONALEJ KOBIET W WIEKU 60-67 LAT W ASPEKCIE ZDOLNOŚCI DO PRACY ZAWODOWEJ
10 dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski (Aleksandra Budzisz) 2016-2018 ZRÓŻNICOWANIE OBRAZU CIAŁA U SPORTOWCÓW UPRAWIAJĄCYCH RÓŻNE DYSCYPLINY SPORTOWE
11 Rajmund Tomik - Oskar Placek 2016-2018

ROLA I UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE SCHRONISK GÓRSKICH PTTK NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

12 Zbigniew Nowak - Laura Piejko 2016-2017

JAKOŚĆ ŻYCIA, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, SUBIEKTYWNE POSTRZEGANIE ZDROWIA, ZACHOWANIA ZDROWOTNE I ŻYWIENIOWE SŁUCHACZY UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU NA GÓRNYM ŚLĄSKU

13 Ilona Pokora 2016-2018

OCENA DŁUGOTRWAŁEJ SUPLEMENTACJI WYBRANYM ROŚLINNYM SUPLEMENTEM TERMOGENNYM NA REAKCJE: METABOLICZNĄ, TERMOGENNĄ ORAZ IMMUNOLOGICZNĄ PODCZAS I PO ZAKOŃCZENIU WYSIŁKU FIZYCZNEGO U TRENUJĄCYCH MĘŻCZYZN

14 Ewa Sadowska-Krępa (mgr Katarzyna Tyl) 2016-2018

KONTROLA STANU WYTRENOWANIA PIŁKARZY RĘCZNYCH  NA PODSTAWIE OCENY ZMIAN METABOLICZNYCH WYWOŁANYCH WYKONANIEM „BEEP TESTU” W WYBRANYCH OKRESACH SZKOLENIA

15 Mariusz Furmanek 2016-2018

PROPRIOCEPCJA - DIAGNOZA I KSZTAŁTOWANIE

16 dr hab. Rafał Gnat (mgr Grzegorz Szlachta, mgr Maciej Biały) 2017-2019

OCENA DYNAMICZNEJ STABILIZACJI STAWU KOLANOWEGO PODCZAS LĄDOWANIA JEDNONÓŻ U OSÓB PO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO

17 dr Jacek Polechoński 2017-2020

WYDATEK ENERGETYCZNY I INTENSYWNOŚĆ WYSIŁKU FIZYCZNEGO OSÓB DOROSŁYCH PODCZAS UPRAWIANIA AKTYWNYCH GIER WIDEO NA TLE ZALECEŃ PROZDROWOTNYCH

18 dr Grzegorz Sobota 2017-2018 CHARAKTERYSTYKA DYNAMICZNA CHODU OSÓB PO ENDOPROTEZOPLASTYCE