Podtrzymanie potencjału badawczego jednostki:

Lp.

Okres realizacji

Kierownik projektu

Tytuł projektu badawczego

1

2013-2015

dr. hab. Teresa Socha

Somatyczne i funkcjonalne uwarunkowania sukcesów sportowych kobiet i mężczyzn oraz młodzieży

2

2012-2014

prof. Karel Frömel

Rola szkoły w przygotowaniu młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej

3

2011-2014

prof. Janusz Błaszczyk

Charakterystyka procesu integracji posturalno-ruchowej w ruchach dowolnych

4

2014-2016

dr hab. Ewa Sadowska-Krępa

Ocena wybranych wskaźników biochemicznych i fizjologicznych u osób uprawiających różne formy aktywności fizycznej

5

2012-2014

dr. hab. Ilona Pokora

Fizjologiczne i metaboliczne uwarunkowania odnowy biologicznej po wysiłku u wytrenowanych i nie wytrenowanych ludzi

6

2012-2014

dr. hab. Krystyna Gawlik

Styl życia, a zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi osób niepełnosprawnych

7

2013-2016

prof.dr. hab. Grzegorz Juras

Charakterystyka zjawiska zmienności w procesie kontroli ruchów dowolnych