Podtrzymanie potencjału badawczego jednostki:

1 dr hab. Adam Maszczyk 2015-2017 Diagnostyczność i predyktywność treningu koncentrycznego, ekscentrycznego, biologicznego sprzężenia zwrotnego oraz mapowania mózgu, w kształtowaniu siły mięśniowej
2 dr Przemysław Pietraszewski 2015-2017 Profil psychomotoryczny sędziów piłki nożnej oraz zastosowanie metody biofeedback w diagnozie i treningu sędziów i zawodników w wybranych dyscyplinach sportu
3 dr Michał Wilk 2015-2017 Wpływ tempa ruchu w ćwiczeniu oporowych na poziom siły mięśniowej, wystąpienie niewydolności mięśniowej i zmiany endokrynne u zawodników o różnym poziomie mistrzostwa sportowego 
4 dr hab. Kazimierz Mikołajec 2015-2017 Analiza i predyktywność kształtowania wiodących zdolności motorycznych u koszykarek i koszykarzy w oparciu o różne formy treningu
5 dr inż. Robert Roczniok 2015-2017 Monitoring i optymalizacja procesu treningowego w wybranych dyscyplinach sportu
6 dr Arkadiusz Stanula 2015-2017 Identyfikacja talentów oraz selekcja zawodników w wybranych dyscyplinach sportów indywidualncyh oraz grach zespołowych w ujęciu systemowym
7 dr Damian Herman 2015-2017 Diagnostyka cech psychomotorycznych zawodników curlingu na różnym poziomie wytrenowania
8 dr Dorota Olex- Zarychta 2015-2017 Ocena efektywności wybranych wariantów treningu sensomotorycznego
9 dr hab. Rajmund Tomik 2015-2018 Energetyczne i psychospołeczne uwarunkowania uprawiania turystyki aktywnej w aspekcie zaleceń prozdrowotnych
10 dr hab. Aleksandra Żebrowska 2015-2017 Reakcje fizjologiczne, biochemiczne i hormonalne w ocenie adaptacji funkcjonalnej układu sercowo-naczyniowego w biegach długodystansowych.
11 dr hab. Bogdan Bacik 2015-2017 Opracowanie wskaźnika diagnostycznego w oparciu o przedziałową skalę liniową dla testu oceny funkcjonalnej
12 dr Alicja Stachura 2015-2017 Wpływ asymetrii morfologicznej i funkcjonalnej na poziom techniki pływackiej zawodników głuchych
13 dr hab. Anna Zwierzchowska 2015-2017 Wpływ percypowania dźwięku na zachowania psychoruchowe młodzieży ze wszczepem ślimakowym na tle niesłyszących i słyszących
14 dr hab. Miłosz Czuba 2015-2017 Wpływ nagłej hipoksji i treningu wytrzymałościowego lub siłowego w warunkach hipoksji na stan fizjologiczny mięśnia sercowego
15 prof. Stanisław Poprzęcki 2015-2017 Neuroendokrynne i immunologiczne reakcje pośredniczące w adaptacji do wysiłku fizycznego w różnych warunkach środowiska i diety u aktywnych fizycznie osób
16 dr Ewelina Smol 2015-2017 Wpływ czynników żywieniowych, hormonalnych oraz jednorazowych i powtarzanych wysiłków fizycznych na stężenie sngiopoetynopodobnego białka 3 i 4 we krwi
17 dr hab. Krystyna Gawlik 2015-2017 Styl życia a zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi osób w wieku 50+
18 dr Tomasz Kamiński 2015-2017 Wpływ wysiłku wytrzymałościowego i oporowego w warunkach hipoksji normo barycznej na poziom irozyny w surowicy krwi
19 dr hab. Grzegorz Juras 2013-2016 (Aneks 2017) Charakterystyka zjawiska zmienności w procesie kontroli ruchów dowolnych
20 dr hab. Ewa Sadowska-Krępa 2014-2016 (Aneks 2017) Ocena wybranych wskaźników biochemicznych i fizjologicznych u osób uprawiających różne formy aktywności fizycznej
21 dr Kajetan Słomka 2016-2018 Funkcjonalna granica stabilności postawy w kontekście wczesnego  wykrywania zaburzeń równowagi ciała oraz oceny postępów jej rehabilitacji u osób starszych i
sportowców po urazach
22 Jakub Ryśnik 2016-2019 Determinanty uczestnictwa kibiców w widowiskach sportowych jako przykład aktywności sportowej i turystycznej