Certyfikaty językowe

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie Certyfikat +, który  zapewnia nieodpłatnie: specjalistyczny  kurs językowy online, sesję  egzaminacyjną  i  uzyskanie międzynarodowego certyfikatu z j. angielskiego  TOEIC Listening & Reading (A1-C1) albo
j. niemieckiego WiDaF Basic (A1-B1) lub WiDaF (A2-C2).
Opis projektu:
Głównym zamierzeniem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i/lub awans zawodowy studentów, pracowników Uczelni oraz innych osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na terenie województwa śląskiego poprzez  udostępnienie bezpłatnych kursów e-learningowych z języka angielskiego lub  niemieckiego kończących się międzynarodowym egzaminem i wydaniem Certyfikatu  TOEIC® / WiDaF®  - najbardziej uznanych i popularnych na świecie dokumentów  poświadczających znajomość języków obcych w środowisku pracy.
Grupę docelową projektu stanowią:
osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kwalifikacje za pomocą szkoleń zawodowych, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego (w rozumieniu K.C.),  z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli przedsiębiorstw pełniących funkcje kierownicze, wspólników w tym partnerów  prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwach i czerpiących z niego korzyści finansowe.

Terminy i etapy realizacji projektu w roku akademickim 2016/2017:
1) marzec/kwiecień 2017- promocja projektu i rekrutacja,
2) kwiecień-maj 2017- samodzielna realizacja przez Uczestników 60-godzinnego kursu językowego  online,
3) maj/czerwiec 2017- organizacja sesji certyfikujących,
4) lipiec 2017- przesłanie certyfikatów.

ZGŁOSZENIA


VII Edycja Programu Insta.Ling dobiegła końca.
W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 studenci AWF Katowice, uczący się j. niemieckiego, na kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia i Bezpieczeństwo Wewnętrzne, rozszerzali znajomość słownictwa specjalistycznego dzięki aplikacji Insta.Ling, która stanowi istotne narzędzie w procesie dydaktycznym umożliwiające samodzielny rozwój kompetencji językowych. Insta.Ling jest aplikacją dającą szansę zdalnej nauki i wirtualnego zaliczenia materiału leksykalnego studentom posiadającym uprawnienia IOS i IPPS, przebywającym na zgrupowaniach, obozach kondycyjnych oraz wyjazdach w ramach programu Erasmus+. System raportowania umożliwia lektorom dostęp do informacji o przebiegu, systematyczności i efektach nauki, które ocenia w trybie tygodniowym i miesięcznym.
Gratulujemy studentom systematycznie uczącym się języka niemieckiego on-line. Ich praca została nagrodzona Certyfikatem przyznanym w uznaniu skutecznego wykorzystywania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa.

 Od 1 marca 2017 r. startujemy w VIII Edycji Programu Insta.Ling.

Certyfikat


MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY JĘZYKOWE   

 Zapraszamy Studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach                 

do zapoznania się z możliwością uzyskania międzynarodowych certyfikatów z j.  angielskiego- TOEIC Bridge, TOEIC L&R, 

z j. niemieckiego - WiDaF Basic i WiDaForaz z j. francuskiego -TFI . 

Spotkanie informacyjne odbędzie się  w środę 23.11.2016 r. o godz.10:00, przy ul. Mikołowskiej 72 A, (Budynek A), w sali nr 121.

 Certyfikat Jakości Kształcenia Języków

dla
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
przyznany w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji
nauki słownictwa Insta.Ling w semestrze letnim roku szkolnego 2015/2016

 

CERTYFIKAT