Pracownicy/ konsultacje

 

 

mgr Beata Brachaczek-Świerkot p.105

b.brachaczek-swierkot@awf.katowice.pl

 

04.09.2017                          godz.12.00-13.30

15.09.2017                          godz. 10.00-11.30

 

 

 

mgr Anna Gryglaszewska p. 105

a.gryglaszewska@awf.katowice.pl

 

01.09.2017                           godz.08.00-09.30

12.09.2017                           godz.15.30-17.00

25.09.2017                           godz.08.00-09.30

mgr Ewa Herman p. 206

e.herman@awf.katowice.pl

 

WRZESIEŃ

05.09.2017 wtorek               godz. 08.00-10.00

06.09.2017 środa                 godz.08.00-10.00

07.09.2017 czwartek            godz.08.00-10.00

12.09.2017 wtorek               godz.08.00-10.00

13.09.2017 środa                 godz.08.00-10.00

14.09.2017 czwartek            godz. 08.00-10.00

19.09.2017 wtorek               godz.08.00-10.00

20.09.2017 środa                 godz.08.00-10.00

21.09.2017 czwartek            godz.08.00-10.00

26.09.2017 wtorek               godz. 08.00-10.00

27.09.2017 środa                 godz. 08.00-10.00

28.09.2017 czwartek            godz. 08.00-10.00          

Niestacjonarne:

08.07.2017 sobota              godz.08.00-10.00

05.08.2017 sobota              godz.08.00-10.00

09.09.2017  sobota             godz.08.00-10.00

mgr Iwona Ignasiak-Skurowska p. 105

i.ignasiak-skurowska@awf.katowice.pl

Niestacjonarne

16.09.2017                          godz.08.00-09.30

 

 

mgr Laura Klepacz p.105

l.klepacz@awf.katowice.pl

 

07.09.2017                          godz.12.00-13.30

14.09.2017                          godz.12.00-13.30

dr Renata Kozieł p. 105

r.koziel@awf.katowice.pl

 

07.09.09.2017                      godz.10.00-11.30

12.09.2017                          godz. 10.00-11.30

 

 

mgr Aneta Ostrowicz p. 105

a.ostrowicz@awf.katowice.pl

09.09.2017  sobota              godz. 12.00-13.30

12.09.2017 wtorek                godz.10.00-13.00

14.09.2017 czwartek             godz. 14.30-15.30

15.09.2017 piątek                  godz. 11.30-13.00

mgr Iwona Poleszczuk p. 105

i.poleszczuk@awf.katowice.pl

 

06.09.2017                          godz.10.00-11.30

13.09.2017                          godz.10.00-11.30

30.09.2017 sobota              godz.10.00 - 11.30

mgr Grażyna Romańska p. 19

g.romanska@awf.katowice.pl

 

04.09.2017                          godz.16.00-17.30

08.09.2017                          godz.12.00-13.30