Studia doktoranckie

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

Uprzejmie prosimy o sprawdzanie rozkładów zajęć na bieżąco przed każdymi zajęciami.

Pierwotna wersja planu oznaczona jest nr 1. Zamieszczenie planów z kolejną numeracją oznacza wprowadzenie w nich zmian !!!

DOKTORANCKIE - STUDIA STACJONARNE
SEMESTRY NIEPARZYSTE
  I rok IIIsemestr 1  NJO,
  III rok IIIo semestr 5  NJO,
  IV rok IIIo semestr 7  NJO,
SEMESTRY PARZYSTE
  I rok IIIsemestr 2  NJO1,
  III rok IIIo semestr 6  NJO1,