Delegaci

 

Powołanie Delegatów PKZP

Dlelegatów wybrano podczas walnego zebrania członków PKZP w dniu 9 kwietnia 2014 roku Uchwałą 6/2014.

Delegaci zostali powołani na kadencję trwającą cztery lata (2014-2018).

 

Delegatami zostali:

1. dr Michał Skóra  - delegat NAUCZYCIELI

2. mgr Wojciech Chudy - delegat NAUCZYCIELI

3. mgr Renata Kłosowska - delegat ADMINISTRACJI

4. mgr Anna Malinowska - delegat pracowników OBSŁUGI

Uchwała nr 6/2014

 

Zadania Delegatów PKZP

Zadaniem delegatów jest reprezentowanie grup, których są przedstawicielami na zebraniach Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, a przede wszystkim na walnym zebraniu, podczas którego przyjmowane i zatwierdzane jest sprawozdanie z działalności Kasy oraz bilans.