Kredyty studenckie

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania , spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich