Limity i wysokość świadczeń

Zarządzenie Nr 56/2016 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów 2016/2017

Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie limitów stypendium rektora dla najlepszych studentów 2016/2017

Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie podstawy naliczania stypendium socjalnego 2016/2017

Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów 2015/2016

Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie limitów stypendium rektora dla najlepszych studentów 2015/2016

Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie podstawy naliczania stypendium socjalnego 2015/2016

Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów 2014/2015

Zarządzenie Nr 57/2014 w sprawie limitów stypendium rektora dla najlepszych studentów 2014/2015

Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie podstawy naliczania stypendium socjalnego 2014/2015