Limity i wysokość świadczeń

Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów 2017/2018

  • Zarządzenie Nr 48a/2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów 2017/2018

Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie limitów studentów uprawnionych do uzyskania stypendium rektora  2017/18

Zarzadzenie Nr 30/2017 w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej oraz wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów 2017/18

Zarządzenie Nr 56/2016 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów 2016/2017

Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie limitów stypendium rektora dla najlepszych studentów 2016/2017

Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie podstawy naliczania stypendium socjalnego 2016/2017

Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów 2015/2016

Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie limitów stypendium rektora dla najlepszych studentów 2015/2016

Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie podstawy naliczania stypendium socjalnego 2015/2016

Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów 2014/2015

Zarządzenie Nr 57/2014 w sprawie limitów stypendium rektora dla najlepszych studentów 2014/2015

Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie podstawy naliczania stypendium socjalnego 2014/2015