Limity i wysokość świadczeń

Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 2016/2017

Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie limitów stypendium dla najlepszych doktorantów 2016/2017

Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie podstawy naliczania stypendium socjalnego 2016/2017

Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 2015/2016

Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie limitów stypendium dla najlepszych doktorantów 2015/2016

Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie limitów i wysokości stypendium z dotacji projakościowej 2015/2016

Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie podstawy naliczania stypendium socjalnego 2015/2016

Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie zmiany wysokości stypendium z dotacji projakościowej 2014/2015

Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie limitów i wysokości stypendium z dotacji projakościowej 2014/2015

Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 2014/2015

Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie limitów stypendium dla najlepszych doktorantów 2014/2015

Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie podstawy naliczania stypendium socjalnego 2014/2015