Limity i wysokość świadczeń

Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów 2017/2018

  • Zarządzenie Nr 49a/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów 2017/2018

Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie limitów stypendium dla najlepszych doktorantów 2017/18

Zarzadzanie Nr 39/2017 w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz wysokości tych świadczeń 2017/18

  • Zarządzenie Nr 39a/2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/2017 w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz wysokości tych świadczeń w roku akadmieckim 2017/18

Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej oraz wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów 2017/18

Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 2016/2017

Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie limitów stypendium dla najlepszych doktorantów 2016/2017

Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie podstawy naliczania stypendium socjalnego 2016/2017

Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 2015/2016

Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie limitów stypendium dla najlepszych doktorantów 2015/2016

Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie limitów i wysokości stypendium z dotacji projakościowej 2015/2016

Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie podstawy naliczania stypendium socjalnego 2015/2016

Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie zmiany wysokości stypendium z dotacji projakościowej 2014/2015

Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie limitów i wysokości stypendium z dotacji projakościowej 2014/2015

Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 2014/2015

Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie limitów stypendium dla najlepszych doktorantów 2014/2015

Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie podstawy naliczania stypendium socjalnego 2014/2015