Pomoc materialna - aktualności

 

Szanowni Doktoranci! Zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (zarządzenie Nr 25/2016), § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (zarządzenie Nr 28/2016) oraz z zarządzeniem Nr 29/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 września 2016 r., wnioski o uzyskanie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2016/17 oraz wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  należy składać:

1) w dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego w przypadku stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zwiekszenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, w terminie od 1 do 5 października 2016 r.;

1) w dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego w przypadku stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w terminie do dnia 17 października 2016 r. do godz.15.00;

2) w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich w przypadku stypendium socjalnego, w terminie do dnia 17 października 2016 r. do godz.15.00.

Podstawa naliczania stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/17 oraz wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1043,90 zł.

Uprzejmie informujemy, że Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich (pokój  nr 102) będzie czynny dla doktorantów w sprawach związanych z przyznawaniem stypendium socjalnego  w soboty 1, 8, 15 i 22 października br. w godzinach od 9.00 do 14.00.

Kierownik Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich, Katowice, dnia 15 września 2016 r.